Les jornades Elias Rogent i Barcelona: art, arquitectura i identitat tenen com objectiu aprofundir en el llegat de l’arquitecte, historiador i restaurador Elias Rogent dins del context de la Barcelona del segle XIX. El fil conductor girarà principalment a l’entorn de dos conjunts fonamentals dins la trajectòria de Rogent, i alhora imprescindibles per al creixement urbanístic de la ciutat: l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar.

En aquestes jornades es crearà un punt de trobada i debat per totes aquelles persones interessades en la figura d’Elias Rogent i la seva repercussió dins la Ciutat Comtal.

L’esdeveniment es durà a terme els dies 23 i 24 de febrer de 2017, tant a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona com al Seminari Conciliar. Les jornades estaran organitzades en taules, conferències i altres activitats complementaries paral·leles com visites guiades.

Durant la realització de les jornades es desenvoluparan 3 taules, d’una durada de 2 hores i formades per 4 participants cada una d’elles. El temps d’exposició de cada ponent serà de 20 min. Després de les comunicacions dels 4 ponents, s’obrirà el temps de preguntes i debat d’un màxim de 40 min, gestionat pel mateix moderador.

Totes les taules estaran centrades cronològicament a la Barcelona del segle XIX i primer quart del segle XX. Les comunicacions que tractin sobre temes relacionats amb Elias Rogent, Seminari Conciliar i Universitat de Barcelona tindran més punts a l’hora de ser escollides per la composició de les taules.

Convidem a persones investigadores, professors, tècnics del patrimoni històric-artístic, estudiants de postgrau i professionals del món de la cultura i del patrimoni que treballin en aquest camp a enviar propostes.

Anuncis