La inscripció tant pels ponents com pels assistents és totalment gratuïta i haurà de realitzar-se prèviament a la celebració de les Jornades mitjançant aquest formulari.

Període d’inscripció dels ponents (confirmacions): del 27 de febrer al 10 de març de 2017.

Període d’inscripció dels assistents: del 10 de març al 1 de juny de 2017.

*Qualsevol inscripció fora d’aquest termini no es tindrà en compte.

És possible demanar un Certificat d’Assistència (només assistents) o un Certificat de Participació (només ponents), que hauran de ser sol·licitats amb antelació a la celebració de les jornades. Els documents seran expedits per la Universitat de Barcelona i lliurats al sol·licitant únicament de forma presencial durant les Jornades.

Formulari d’inscripció:

Anuncis